Debatt

Debatt: Förbättra vägen mellan Ljungby och Älmhult

Att planera och bygga ny infrastruktur är långa och kostsamma projekt, men lönar sig alltid över tid. Mycket fokus ligger järnvägsfrågor såsom sydostlänken (Älmhult – Karlshamn), stambanans upprustning och eventuellt den nya höghastighetsbanan.
Foto: NILS JAKOBSSON