Kultur

Thomas Lissing: Skogen är kopplingen i konstnärskapen

Simon deBrée är målaren som växte upp i Kanada men nu är bosatt och verksam i Småland. Markus Vallien är den småländske konstnären och skogsbrukaren som 2020 fick Kerstin och Sven Lundhs stipendium.
Foto: Thomas Lissing