Älg på vägen på väg 15

Trafiken på väg 15 mellan Fjärholma och Kornberga i båda riktningarna påverkas av Att det har kommit upp djur på vägen, uppger Trafikverket.
Publicerad 12 maj 2021