Eleverna återvänder till Sunnerbogymnasiet – årskurs för årskurs

Ljungby • Publicerad 21 januari 2021
Foto: Lena Gunnarsson