Intäkterna från turism nästan halverade i länet

Kronoberg • Publicerad 28 februari 2021
Foto: Oscar Appelgren