Jonas Waldestål: Krönika: Varför utvecklas vi inte som djuphavsmarulken?