Nästan två miljoner extra i bidrag till kulturen i länet

Region Kronoberg får ett utökat statsbidrag för att utveckla den regionala kulturen.
Det extra tillskottet ligger på cirka 1 800 000 kronor.
Kronoberg • Publicerad 25 januari 2021
Foto: Johan Christensen