Smittskyddsläkarens rekommendation: Hälften av eleverna är på plats på gymnasiet

Kronoberg • Publicerad 19 februari 2021
Foto: Filip Sjofors