Växjö

Sex nya fall av sannolikt muterat virus i Kronoberg

Smittskyddet i Kronoberg har fått in sex nya fall av sannolikt brittiskt muterat coronavirus. Det är nu totalt 15 fall av sannolikt mutationsvirus i länet.
– Vi agerar på de sannolika fallen som om de vore konstaterade fall, säger smittskyddsläkaren Christian Blomkvist.
Kronoberg • Publicerad 23 februari 2021
Foto: Filip Sjofors